Betingelser/Angreskjema

Klikk her for å laste ned angreskjema og send til post@kosdesign.no senest 14 dager etter mottatt vare - Kunden betaler for retur

GENERELLE BETINGELSER/ANGRESKJEMA OG PRODUKTINFORMASJON TIL DEG SOM KUNDE

KosDesign er opptatt av miljøet. Alle våre produkter er laget av 100% resirkulerbare materialer der det er mulig.

Angrerett og reklamasjon.  2 års servicegaranti.

Kjøperen skal, om det leverte produktet skulle være beheftet med feil eller mangler, si ifra skriftlig til KosDesign umiddelbart via Kundesenteret til post@kosdesign.no.

Selgeren er da innen rimelig tid pliktig til kostnadsfritt å reparere eller erstatte produktet. Produktet skal da leveres inn til inspeksjon om nødvendig.

Garantien dekker ikke skade på person eller eiendom pga. feil eller skade i/på levert gods.

Anmerkninger på levert vare/vareparti skal gjøres innen 14 dager etter at vare/vareparti er mottatt, angrefrist og utfylling av angreskjema har også 14 dagers frist og kunden betaler returen og eventuelt begge veier på produkter med fri frakt kampanje. Gjøres ikke slike anmerkninger, til tross for at kjøperen oppdager eller burde oppdaget feilen, bortfaller denne rettigheten.
Anmerkninger om andre feil skal gjøres umiddelbart etter feilen er oppdaget. Selgerens ansvar begrenses til feil som rapporteres innen oppgitte frister etter varens leveringsdato fra KosDesign.

Om uhellet er ute:

Vi gjør vårt ytterste for at det ikke skal oppstå feil og mangler på våre produkter, og for at våre kunder skal være fornøyde. Likevel skjer det en sjelden gang at feil oppstår. Vi tar våre kunder alvorlig og vil gjøre vårt aller beste for at du skal være en fornøyd kunde. Er du blant de få uheldige som har fått varer/vareparti med feil, ber vi deg sende en e-post snarest slik at vi raskt kan komme tilbake til deg og løse problemet.

Vi har kvalitetskontroller på alle produkt vi leverer, og garantiordninger med hver leverandør. Skulle uhellet allikevel oppstå, vil vi ta ansvar for dette og sammen med leverandør løse problemet på best mulig måte.

Generelt alle produkter:

Alle garantier gitt av KosDesign gjelder kun den opprinnelige kunden, og all garanti opphører ved eierskifte av produktet.

Vi tar forbehold om skrivefeil og endringer på våre nettsider.

Bilder og farger på nettsiden kan variere noe fra virkeligheten.

KosDesign forholder seg i utgangspunktet og der det er relevant til forbrukertilsynets "Standard salgsbetingelser "for forbrukerkjøp av varer over Internett" som du kan lese her:

https://www.forbrukertilsynet.no/content/2017/12/Standard-salgsbetingelser-for-forbrukerkj%C3%B8p-av-varer-over-internett.pdf

Kjøpsloven: KosDesign forholder seg til den norske kjøpsloven som du kan lese her.