Barrierer

ROMB - barrieren er et guidet gjerde som er preget av sin enkelhet.

Ved å bruke separasjonsbarrierer sikrer du sikkerhet og lager visuelle gang-/kjørebaner.